تبلیغات
باشگاه کارافرینی ایرانیان - كاربرد تحمیل روابط برای تداوم ایده یابی
 
باشگاه کارافرینی ایرانیان
جدید ترین اخبار کارافرینی و اختراعات
درباره وبلاگ


B باشگاه K کارافرینی 98 کد شناسه ارتباطی بین المللی ایران

مدیر وبلاگ : علی گلستانی نژاد
  • />

تفاوت بین ساختن و خلق كردن دقیقا" این است: به چیزی كه ساخته شود فقط پس از ساخته شدن می توان عشق ورزید اما چیزی كه خلق می شود قبل از به وجود آمدن عشق ورزیدنی است.
گیلبرت كی. چسترتون
در وسط یك نشست پر شور و سریع ایده یابی قرار دارید. گروه تان قوانین یورش فكری را دقیقا" رعایت می كند. هیچ كسی انتقاد نمی كند. نوعی سهمیه جهت ایجاد 80 ایده برای گروه تعیین كرده اید. تعدادی ایده بسیار خوب دور از ذهن در شرف ایجاد شدن است. دیگران با استفاده از ایده های حاصل با سرعتی شبیه مسابقات اتومبیل رانی ایده ارایه می كنند. ولی ناگهان همه چیز متوقف می شود. چاه خشك شده است. در خندقی افتاده اید و شما و اعضای;گروهتان دور میز كنفرانسنشسته و به یكدیگر خیره می شوید. آن چه غیر قابل تصور می نمود اتفاق می افتد. ایده هایتان ته كشیده است! با یك مخمصه روبرو شده اید. چه خواهید كرد؟ نگران نباشید، راهی وجود دارد.

یكی از ابزار هایی كه می تواند به شما كمك كند از این مخمصه رها شوید تكنیك تحمیل روابط است. تحمیل روابط این گونه عمل می كند: مسأله أی را كه برای حل آن می كوشید در نظر بگیرید. شیء یا وضعیتی را از یك زمینه كاملا" غیر مرتبط انتخاب كنید ویك اتصال برقراركنید یا رابطه أی بین دو موضوع ـ مسأله مورد نظر و شیء یا وضعیت غیر مرتبط ـ بیابید. نتیجه این ایجاد اتصال یك ایده جدید است.

فرض كنید در تلاشید شیوه ای را كه اطلاعات در مؤسسه تان جریان می یابد بهبود بخشید. در كسب و كار شما اتفاقات چنان باسرعت به وقوع می پیوندند كه كاركنانتان فرصت نمی یابند بفهمند چه می گذرد. بنابراین تصمیم گرفته اید در مورد این مسأله یك نشست ایده یابی برگزار كنید. این بار وقتی كار ایده یابی به كندی می گراید به جای آن كه كار مختل گردد، به اطراف اطاق كنفرانس نگاهی می اندازید و چشمتان به تكه ای پنیر كه قرار است برای نهار صرف كنید می افتد. می كوشید اتصالی بین پنیر و مسأله ارتباط در محل كارتان بیابید.

در این كوشش برای تحمیل روابط، ممكن است ایده های زیر به ذهنتان خطور كند: اطلاعات به روز شده مؤسسه را در كپسول های كوچك قرار می دهید كه افراد با قهوه اول صبح خود میل كنند، یا اطلاعات را به اندازه تكه های به سهولت خواندنی كه افراد در موقع نهار بتوانند بخوانند تقسیم می كنید،; یا ; اطلاعات مؤسسه را بر روی دستمال های كاغذی چاپ كرده آن را با قهوه اول صبح بین افراد تقسیم می كنید،یا  یك نوار ویدیوئی در دسترس داشته باشید كه اطلاعات به روز شده مؤسسه را در زمان های نهار و تنفس نشان دهید.

كار را تمام كرده اید. از مخمصه نجات یافته اید. دوباره راه افتاده اید.

تحمیل روابط بر پایه این اصل قرار دارد كه یكی از بهترین راه های خلق ایده های جدید تركیب ایده های قدیم به شیوه هایی جدید است. بعضی از جالب ترین و با ارزش ترین ایده هایی كه داریم نتیجه این فرایند اتصال است. اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ نمونه زیبایی از تحمیل روابط است.

در آغاز قرن پانزدهم، در اروپا فرایند چاپ دیگر چیز تازه ای نبود. بلوك های چوبی با نوشتجات یا تصاویر حك می شدند سپس این بلوك ها كاملا" با یك ماده رنگی قهوه ای خیس می شدند. یك صفحه مرطوب كاغذ برروی بلوك قرار داده می شد و پشت آن با ماده جلادهنده مالش داده می شد تا نوشتجات به آن منتقل شود. هر ورقه كاغذ را فقط می شد بر یك روی آن چاپ كرد. این یك فرایند خسته كننده بود. هدف گوتنبرگ چاپ انجیل بود ولی فكر حك كردن كل 1300 صفحه برروی تكه های كاغذ فكری بیهوده بود.

در آن زمان گوتنبرگ شكل خامی از دستگاه تحریر متحركی داشت بدین ترتیب كه می توانست حروف جداگانه را به شكل سكه ها یا مهرهایی بسازد. مهرها شبیه مهرهایی بود كه بر روی موم پشت پاكت ها اثر می گذارند، اما اگر گوتنبرگ حروف جداگانه اش را به شكل مهر، به جای حك كردن برروی چوب می ساخت، مهرها وقتی آنها را روی كاغذ می مالید تغییر مكان می دادند و در نتیجه چاپ واضح و روشنی به دست نمی آورد.

هركاری كه ممكن می نمود انجام داد ولی هیچ یك به نتیجه نرسید تا آن كه روزی از او دعوت شد به كارخانه شراب سازی برای مشاوره درباره یك مشكل فنی برود. وی چنین می گوید، ;جریان شراب را ملاحظه كردم و با بازگشت از معلول به علت، قدرت ماشین پرس شراب را مطالعه كردم و به این نتیجه رسیدم كه هیچ چیز در مقابل آن تاب مقاومت ندارد

در آن لحظه، به خاطرش چنین خطور می كند كه همان فشار پیوسته ای را كه دستگاه پرس شراب بر روی انگور ها وارد می كند، می توان با مهرها برروی كاغذ وارد آورد ـ یافتم، یافتم! با قدری تغییر و تعدیل، پرس چاپ متولد شد. این دو موضوع ـ دستگاه پرس شراب و پرس چاپ ـ از یكدیگر بسیار بیگانه به نظر می رسند. ولی اگر به تاریخچه خلاقیت و ایده های نو بنگریم، جریان مرتبط ساختن ایده هایی از حوزه های كاملا" مختلف به شكل هایی جدید است كه مفاهیمی بسیار پرتوان به وجود می آورد.

اختراعی جدیدتر كه این گسترش از یك حوزه به حوزه ای دیگر را به نمایش می گذارد فر مایكروویو ـ میكروفر ـ است. امواج مایكروویو برای انتقال مكالمه های تلفنی، داده های رایانه ای، و سایر شكل های انتقال اطلاعات به كار می رود. اما به علت ویژگی خاصی از امواج مایكروویو، در شرایط معینی مقدار زیادی گرما در مدت زمان كوتاه تولید می كند. همان تكنولوژی كه می تواند برای انتقال اطلاعات به نقاطی دور دست به كار رود، برای پخت غذای شما مورد استفاده قرار می گیرد. از مخابرات به پخت و پز . . . جهش بزرگ دیگری بین مفاهیم.

بنابراین روش خلق روابط تحمیلی چیست؟ اگر در یك نشست ایده یابی با كندی روبرو می شوید، صرفا" به اطراف اتاقی كه در آن به كار مشغولید بنگرید و بین مسأله مورد نظرتان و هر چیزی كه بر آن متمركز می شوید رابطه أی تدبیر كنید. ایده أی كه از تحمیل روابط به دست می آید ممكن است ایده سد شكنی كه به دنبال آن بوده اید نباشد. ممكن است حتی مسخره به نظر رسد ولی با استفاده از روش تحمیل روابط، جریان یافتن ایده ها را دوباره آغاز می كنید.

كاتالوگ های دارای عكس های متعدد، منابعی عالی برای ایجاد روابط تحمیلی اند. وقتی در می یابید كه نشست ایده یابی به كندی گراییده، به طور بختایی یك قلم از كاتالوگ انتخاب نموده ببینید آیا می توانید آن را با مسأله تان مرتبط سازید. اگر چند ایده اولی كه ایجاد می كنید بی معنی است نگران نشوید ـ سایر ایده هایی كه در پی خواهند آمد ممكن است سد شكنی أی باشد كه در جست و جوی آن بوده اید.

صفحات آگهی های تجارتی در روزنامه ها، دفتر های تلفن، و نظایر آن نیز در یافتن ایده هایی برای تحمیل روابط مفید قرار می گیرند. صرفا" یك صفحه را بازكنید و موضوعاتی را كه در طبقه بندی های مختلف قرار دارند و می توانید با استفاده از آنها رابطه ای با مسأله تان تحمیل كنید مورد بررسی قرار دهید. در جست و جوی موضوعی بروید كه با مسأله تان هرچه بیگانه تر باشد. بنابراین، اگر برروی مسأله ای درباره دفتر كار ایده یابی می كنید، در طبقه بندی وسایل دفتری به جست و جو نپردازید.
روابط تحمیلی فقط یك تكنیك گروهی نیست بلكه می توانید آن را وقتی به تنهایی مشغول ایده یابی هستید نیز به كار برید. به خاطر داشته باشید كه هرچه فاصله بین حوزه ها بیشتر باشد، ایده هایی كه ایجاد خواهید كرد بدیع تر و منحصر به فرد تر خواهند بود.

خود را رها كنید و ببینید چه روابط زیبا و جدیدی می توانید خلق كنید.

; منبع : مقاله ارسالی كاربرد تحمیل روابط برای تداوم ایده یابی ;تالیف دكتر دونالد ترفینگر- ترجمه :پروین عظیمی- انتشار سایت فکرنو-دی ماه 1390
نوع مطلب : ایده پردازی، 
برچسب ها : خلاقیت، ایده،
لینک های مرتبط :
شنبه 4 فروردین 1397 06:22 ق.ظ

You made your point quite nicely!.
price cialis wal mart pharmacy canadian drugs generic cialis cialis savings card click now cialis from canada ou acheter du cialis pas cher generic cialis in vietnam cialis 20mg preis cf cialis 5 mg scheda tecnica prices on cialis 10 mg cialis australia org
جمعه 17 آذر 1396 09:29 ق.ظ
Amazing! Its genuinely awesome piece of writing, I have got much clear idea regarding from this post.
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:05 ب.ظ
وبلاگ شگفت انگیز! تم شما سفارشی ساخته شده است یا شما
آن را از جایی دانلود کنید؟ طراحی منحصر به فرد خود را با چند صد هزار تومان واقعا وبلاگ من درخشید.
لطفا به من اطلاع دهید که در آن موضوع خود را دریافت کرده اید.
با تشکر
یکشنبه 26 شهریور 1396 01:35 ق.ظ
Thanks very interesting blog!
جمعه 13 مرداد 1396 12:01 ب.ظ
Useful info. Fortunate me I discovered your web site
accidentally, and I am stunned why this accident did not happened earlier!
I bookmarked it.
شنبه 7 مرداد 1396 08:54 ق.ظ
Thanks for finally writing about >باشگاه کارافرینی ایرانیان - كاربرد تحمیل روابط
برای تداوم ایده یابی <Loved it!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:21 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having
problems locating it but, I'd like to shoot you
an email. I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.
دوشنبه 21 فروردین 1396 04:25 ب.ظ
This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which
helped me. Thanks a lot!
یکشنبه 13 فروردین 1396 09:06 ق.ظ
I'm not sure where you are getting your information, but great
topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for magnificent info I was looking for
this info for my mission.
دوشنبه 7 بهمن 1392 01:45 ب.ظ
سلام عزیزم خوشحالم هر روز وبلاگتو به روز می کنی دلم می خواد هر روز بهت سربزنم بیا آدرس وبلاگتو تو سایت من ثبت کن تا آدرستو داشته باشم بهت سربزنم
دوشنبه 7 بهمن 1392 01:03 ب.ظ
سلام من یه لیست از وبلاگ های عالی و به روز جمع آوری کردم که برای تبادل لینک خیلی خوبه با اجازت می خوام وبلاگت رو توی این لیست بذارم.اگه دوست داری بیا لیست رو ببین و ازشون برای تبادل لینک استفاده کن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه